Course on “Causal Inference” - Cracow, 22 - 23 September 2016 see details


Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
(Polish National Group of the International Society for Clinical Biostatistics) działa od 1992 roku na mocy ustaleń Zarządu ISCB (p. 8 Statutu). Liczy obecnie 88 członków i spośród narodowych grup Czech, Rumunii i Węgier jest najliczniejsza.

Kilka informacji

 Wszelkie informacje dotyczące statutu i działalności znajdują się na stronie Towarzystwa: www.iscb.info

 Ze względu na duże rozproszenie członków Polskiej Grupy (od Szczecina, przez Łódż, Warszawę, Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Wrocław, Katowice, po Kraków) - organizacja regularnych spotkań jest znacznie utrudniona. Staramy sie zebrać dwa razy do roku (na ogół w czerwcu i grudniu) na spotkaniach naukowych, podczas których dzielimy się osiągnieciami i wymieniamy doświadczeniami (archiwum).

 W październiku 2013 roku, odbył się 2-dniowy kurs pt. "Dealing with missing data: concepts, methods, and applications", którego wykładowcą był prof. Tomasz Burzykowski z Hasselt University w Diepenbeek (Belgia).

 W lipcu 2009 roku, odbył się 3-dniowy kurs pt. "Generalized Linear (Mixed effects) Models", którego wykładowcami byli prof. Andrzej Galecki z University of Michigan w Ann Arbor (USA) i prof. Tomasz Burzykowski z Hasselt University w Diepenbeek (Belgia). Kurs ten cieszył się dużym powodzeniem i zyskał bardzo pochlebne opinie (archiwum).

 Członkostwo w Polskiej Grupie Narodowej umożliwia kontakt z naukowcami (lekarzami, statystykami) poprzez wymianę doświadczeń w trakcie spotkań, uczestnictwo w organizowanych corocznie spotkaniach członków ISCB - możliwy jest udział w konkursie dla naukowców, a jego wygranie premiowane jest zwolnieniem z opłaty konferencyjnej, nieodpłatnym zakwaterowaniem i bezpłatnym uczestnictwem w jednym z kursów (warto się starać, bo zgloszeń jest ok. 12 na 6 miejsc).

 Ponadto nasza Grupa dysponuje skromną biblioteczką i dość pokaźnym zbiorem czasopisma "Statistics in Medicine". Dwa razy do roku otrzymujemy z ISCB NEWSy, broszurę informującą o bieżących sprawach ISCB, zapowiedzi konferencji, recenzje książek, oferty pracy itp.

 Składka członkowska wynosi dla emerytów, rencistów i studentów – 50.00 zł rocznie, dla pozostałych członków - 100.00 zł rocznie. Osoby zainteresowane członkostwem w Polskiej Grupie proszone są o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej mailowo pod adres mygomola@cyf-kr.edu.pl oraz o wpłacenie składki członkowskiej na konto. Zdjęcia z kursu i zebrań naukowych znajdują się tu: galeria.