Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
(Polish National Group of the International Society for Clinical Biostatistics) działa od 1992 roku na mocy ustaleń Zarządu ISCB (p. 8 Statutu). Liczy obecnie 88 członków i spośród narodowych grup Czech, Rumunii i Węgier jest najliczniejsza.

Komunikaty o nadchodzących konferencjach i spotkaniach naukowych

13-14 października 2023, Bydgoszcz - Konferencja ISCB : Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych

Konferencja skierowana jest do osób, których badania wymagają stosowania metod statystycznych oraz zajmujących się analizą danych biomedycznych. Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz biostatystyków i bioinformatyków. Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauk medycznych oraz statystykami.

More info here: https://iscb.cm.umk.pl/

23-27, August 2020, Cracow (Poland) - 41st Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics

The ISCB41 will provide a scientific forum for international exchange of theory, methods and applications of biostatistics in medical research among clinicians, statisticians and members of other disciplines interested in this field.

More info here: http://iscb.pl/komunikaty.html

25-26 czerwca 2020, Poznań - Zaproszenie na konferencję organizowaną przez członków Polskiej Grupy Narodowej ISCB.


Informacje organizacyjne

 Wszelkie informacje dotyczące statutu i działalności znajdują się na stronie Towarzystwa: www.iscb.info

 Ze względu na duże rozproszenie członków Polskiej Grupy (od Szczecina, przez Łódż, Warszawę, Białystok, Bydgoszcz, Kielce, Wrocław, Katowice, po Kraków) - organizacja regularnych spotkań jest znacznie utrudniona. Staramy sie zebrać dwa razy do roku (na ogół w czerwcu i grudniu) na spotkaniach naukowych, podczas których dzielimy się osiągnieciami i wymieniamy doświadczeniami (archiwum).

 W październiku 2013 roku, odbył się 2-dniowy kurs pt. "Dealing with missing data: concepts, methods, and applications", którego wykładowcą był prof. Tomasz Burzykowski z Hasselt University w Diepenbeek (Belgia).

 W lipcu 2009 roku, odbył się 3-dniowy kurs pt. "Generalized Linear (Mixed effects) Models", którego wykładowcami byli prof. Andrzej Galecki z University of Michigan w Ann Arbor (USA) i prof. Tomasz Burzykowski z Hasselt University w Diepenbeek (Belgia). Kurs ten cieszył się dużym powodzeniem i zyskał bardzo pochlebne opinie (archiwum).

 Członkostwo w Polskiej Grupie Narodowej umożliwia kontakt z naukowcami (lekarzami, statystykami) poprzez wymianę doświadczeń w trakcie spotkań, uczestnictwo w organizowanych corocznie spotkaniach członków ISCB - możliwy jest udział w konkursie dla naukowców, a jego wygranie premiowane jest zwolnieniem z opłaty konferencyjnej, nieodpłatnym zakwaterowaniem i bezpłatnym uczestnictwem w jednym z kursów (warto się starać, bo zgloszeń jest ok. 12 na 6 miejsc).

 Ponadto nasza Grupa dysponuje skromną biblioteczką i dość pokaźnym zbiorem czasopisma "Statistics in Medicine". Dwa razy do roku otrzymujemy z ISCB NEWSy, broszurę informującą o bieżących sprawach ISCB, zapowiedzi konferencji, recenzje książek, oferty pracy itp.

 Składka członkowska wynosi dla emerytów, rencistów i studentów – 50.00 zł rocznie, dla pozostałych członków - 100.00 zł rocznie. Osoby zainteresowane członkostwem w Polskiej Grupie proszone są o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej mailowo pod adres mygomola@cyf-kr.edu.pl oraz o wpłacenie składki członkowskiej na konto. Zdjęcia z kursu i zebrań naukowych znajdują się tu: galeria.