Bioblioteczka

 Wykaz książek będących w posiadaniu Polskiej Grupy Narodowej ISCB.

Z książek można skorzystać na miejscu, w siedzibie Grupy lub wypożyczyć na jeden miesiąc.
 1. Searle S. R. Linear Models
 2. Brown H; Prescott R. Applied Mixed Models in Medicine
 3. Hosmer D.; Lemeshow S. Applied Survival Analysis
 4. Barnett V.; Lewis T. Outliers in Statistical Data (3rd ed)
 5. Levy P.; Lemeshow S. Sampling of Populations. Methods and Applications (3rd ed)
 6. Draper N.; Smith H. Applied Regression Analysis (3rd ed)
 7. Hollander M.; Wolfe D. A. Nonparametric Statistical Methods (2nd ed)
 8. Pocock S. J. Clinical Trials. A Practical Approach
 9. Agresti A. An Introduction to Categorical Data Analysis
 10. Lee E. T. Statistical Methods for Survival Data Analysis
 11. Gail M. H., Benichou J. Encyclopedia of Epidemiologic Methods
 12. Dobson Anette J. An Introduction to Generalized Linear Models
 13. Pękalska E.Dissimilarity representations in pattern recognition
 14. Sutton AJ, Abrams K, Jones Methods for Meta-analysis in Medical Research
 15. Daniel W. Biostatistics
 16. red. Stanisz A. Biostatystyka
W siedzibie Grupy dostępne są również roczniki Statistics in Medicine z lat: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.