ISCBPL

Cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju biostatystyki w Polsce we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Biostatystyki Klinicznej (ISCB).

Cele działalności Stowarzyszenia mają charakter naukowy, badawczy i edukacyjny. Należą do nich przede wszystkim:

  1. Stworzenie bazy do profesjonalnej komunikacji biostatystyków w Polsce.
  2. Rozwój międzynarodowych kontaktów zawodowych.
  3. Współpraca z innymi stowarzyszeniami zawodowymi w celu wzmocnienia i dalszego rozwoju biostatystyki jako dyscypliny naukowej.
  4. Popularyzacja biostatystyki wśród pracowników naukowych, studentów i ogółu społeczeństwa.
  5. Działalność publikacyjna skoncentrowana  na zagadnieniach biostatystycznych.

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego