Deklaracja członkowska

Dane osobowe

Dane adresowe

Niniejszym zgłaszam przynależno¶ć do Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej(ISCB), którego cele s± mi znane. Jednocze¶nie zobowiazuję się do regularnego opłacania składki członkowskiej. Jeżeli chcesz nam w tradycyjny spoób (skan/fax) przesłać wypełnion± deklaracje, to pobierz poniższy dokument
      Deklaracja do pobrania