Skład Zarządu

 Przewodnicząca - mgr Kinga Sałapa

   Astra Zeneca
   kinga.salapa@gmail.com

 Zastępca - dr Maciej Polak

   Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
   Instytut Zdrowia Publicznego
   Wydział Nauk o Zdrowiu
   Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
   maciej.1.polak@uj.edu.pl

 Skarbnik - dr hab. Barbara Więckowska

   Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki
   Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
   barbara.wieckowska@ump.edu.pl