Opłata członkowska

Numer konta, na który proszę wpłacać składki członkowskie:

    Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
    ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
    PKO BP VI O/ Warszawa
    84 1020 1068 0000 1502 0070 6416

Wysokość rocznej składki członkowskiej od 01.01.2017 roku dla regularnych członków Polskiej Grupy Narodowej ISCB wynosi 100 zł (sto zł), a składka członkowska dla emerytów, rencistów i studentów 50 zł (pięćdziesiąt zł). Składkę za bieżący rok proszę opłacić najpóźniej do 15 marca 2017 r.