Opłata członkowska

Numer konta, na który proszę wpłacać składki członkowskie:

    Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
    ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
    PKO BP VI O/ Warszawa
    84 1020 1068 0000 1502 0070 6416

Zgodnie z Uchwałą 5/2015 z dn. 11 XII 2015, od 1 stycznia 2016 roku wysokość rocznej składki członkowskiej dla regularnych członków Polskiej Grupy Narodowej ISCB wynosi 50 zł (pięćdziesiąt zł), a składka członkowska dla emerytów, rencistów i studentów 25 zł (dwadzieścia pięć zł). Składkę proszę opłacić najpóźniej do końca lutego.