ISCBPL

Opłaty członkowskie

Numer konta, na który proszę wpłacać składki członkowskie:

Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej
ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków
36 2530 0008 2020 1079 0255 0001 (Nest Bank)

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla regularnych członków Polskiej Grupy Narodowej ISCB wynosi 100 zł (sto zł), a składka członkowska dla emerytów, rencistów i studentów 50 zł (pięćdziesiąt zł). Składkę za bieżący rok proszę opłacić najpóźniej do 15 marca 2024.