Regulamin

 Regulamin dzialalności Polskiej Grupy Narodowej Miedzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (Polish National Group of The International Society for Clinical Biostatistics - ISCB)

 1. Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (zwana dalej Grupą) przyjmuje nazwę Polish National Section of the International Society for Clinical Biostatistics.
 2. Terenem działania Grupy jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedzibą Grupy jest Kraków. Adres: 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20.
 4. Celem Grupy jest upowszechnianie zastosowań statystyki matematycznej w medycynie i farmacji.
 5. Cel ten jest realizowany przez:
  1. upowszechnianie informacji o działalności International Society for Clinical Biostatistics;
  2. zapewnienie dostępu do czasopisma ''Statistics in Medicine'';
  3. umożliwienie członkom uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez International Society for Clinical Biostatistics.
 6. Grupa utrzymuje się ze środków własnych. Środki te stanowią składki członkowskie.
 7. Środki ze składek są wydatkowane na bieżące upowszechnianie informacji z zakresu biostatystyki klinicznej. Decyzję o wykorzystaniu pozostałych środków podejmuje Walne Zgromadzenie Grupy.
 8. Walne Zgromadzenie Grupy odbywa się raz do roku. Wybiera ono National Representative of ISCB in Poland (Przedstawiciela Narodowego), który reprezentuje Grupę na zewnątrz.
Regulamin do pobrania.