ISCBPL

PRAKTYKA DLA STATYSTYKA - BADANIA Z OBSZARU ZDROWIA

17-18 maja, Poznań, ul Rokietnicka 7, I piętro

Dwudniowe warsztaty

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty „Praktyka dla statystyka – badania z obszaru zdrowia”, podczas których zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie stosowania narzędzi statystycznych, programistycznych oraz narzędzi promocji badań z obszaru zdrowia.

Dzień 1 (17 maj)

REDCap (2h, 15:30-17:30), dr Tomasz Krauze

REDCap to narzędzie do tworzenia formularzy online i budowania baz oraz banków danych. Jest to oprogramowanie open-source, które jest szeroko stosowane w badaniach naukowych, w tym w badaniach z obszaru zdrowia. Posiada szereg zabezpieczeń pozwalając na zbieranie i przechowywanie wrażliwych, wymagającej szczególnej ochrony danych dotyczących zdrowia.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • Tworzyć formularze online z różnymi typami pytań (np. pytania zamknięte, pytania otwarte, skale Likerta)
 • Zarządzać danymi zebranymi za pomocą formularzy
 • Eksportować dane do analizy statystycznej

Przerwa na kawę (17:30-18:00)

JMP (2h, 18:00-20:00), prof. dr hab. Przemysław Guzik & dr hab. Barbara Więckowska

JMP to narzędzie do wizualizacji graficznej i statystyki. Jest to oprogramowanie komercyjne, które oferuje szeroki zakres funkcji statystycznych. Pozwala tworzyć interaktywne i wysokiej jakości grafiki gotowe do publikacji w pracach naukowych. Jakość wykresów i możliwości edycji w JMP są podobne do tych oferowanych przez język R czy Python, ale JMP nie wymaga umiejętności programistycznych.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • Zapoznawania się z informacjami zaszytymi w danych z punktu widzenia pracownika naukowego nie będącego statystykiem
 • Tworzenia podstawowych tabel i wysokiej jakości wykresów
 • Zapisywania wyników obliczeń do ogólnodostępnych formatów plików, oraz grafik o wysokiej rozdzielczości

Wieczór (17 maj)

Wspólna kolacja w restauracji - szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

Organizatorzy nie pokrywają kosztu kolacji – koszt kolacji pokrywają indywidualnie uczestnicy

NOCLEG

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Możliwy jest nocleg w akademiku sąsiadującym z miejscem odbywania warsztatów (koszt 100zł). Osoby zainteresowane skorzystaniem z akademika proszone są o kontakt z docentem Michałem Michalakiem (michal@ump.edu.pl) do 30 kwietnia.

Dzień 2 (18 maj)

Wspólne śniadanie 8:00-8:45

Zapraszamy na śniadanie do nas, ul. Rokietnicka 7, I piętro

R Shiny (4h, 9:00 – 12:00), dr Justyna Marcinkowska & dr hab. Barbara Więckowska

R Shiny to pakiet języka R do tworzenia interaktywnych aplikacji webowych. Aplikacje Shiny mogą być wykorzystywane do tego, by własne procedury statystyczne udostępniać  w przyjaznej formie badaczom nie posiadającym umiejętności programistycznych w języku R.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • Tworzyć proste aplikacje Shiny
 • Dodawać elementy interaktywne do aplikacji
 • Wizualizować dane w aplikacji

Przerwa na kawę (12:00-12:30)

Filmora (4h, 12:30 -14:30), prof. dr hab. Przemysław Guzik & dr hab. Barbara Więckowska

Filmora to program do edycji i nagrywania filmów. Jest to oprogramowanie komercyjne, które oferuje szeroki zakres funkcji edycyjnych, w tym podstawowe techniki montażu, edycję dźwięku i wiele efektów specjalnych.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 • Korzystać z podstawowych funkcji Filmory
 • Nagrywać i edytować filmy
 • Dodawać dźwięk i napisy
 • Tworzyć proste prezentacje multimedialne

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania narzędzi statystycznych i programistycznych do badań z obszaru zdrowia
 • Możliwość poznania innych osób zajmujących się badaniami z obszaru zdrowia
 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów

Warsztaty są skierowane do:

 • Pracowników naukowych zajmujących się badaniami z obszaru zdrowia
 • Praktyków, którzy chcą wykorzystać narzędzia statystyczne, programistyczne i do tworzenia filmów naukowych do swoich badań

Certyfikat uczestnictwa i finansowanie

Wszystkie osoby, które ukończą warsztaty otrzymają odpowiedni Certyfikat.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty finansowane są z projektu pt. „Rozwój Uniwersyteckiego Centrum Badań Sportowo-Medycznych w Poznaniu”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/544750/2021/2022).

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Grażyna Greczka

Skład komitetu organizacyjnego:

dr Izabela Miechowicz

lek. Wiktoria Zasada

dr inż. Anna Sowińska

dr Justyna Marcinkowska

dr hab. Michał Michalak

dr hab. Barbara Więckowska

pracownicy Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

oraz zarząd ISCB: mgr Kinga Sałapa i dr Maciej Polak