ISCBPL

Webinaria

Statystyka w naukach o zdrowiu – seria webinariów

Zapraszamy na cykl godzinnych webinariów, które odbędą się online poprzez platformę MS Teams.

 https://ucbsm.ump.edu.pl/webinaria

By uzyskać certyfikat uczestnictwa, należy udokumentować swoją obecność na minimum 3 webinariach z cyklu (wystarczy logowanie na platformie Teams z adresu uczelnianego) i zgłosić chęć uzyskania certyfikatu na adres nds@ump.edu.pl

Gwarantujemy:

  • Ciekawą i angażującą prezentację
  • Przystępne wyjaśnienia

 

Webinaria finansowane są z projektu pt. „Rozwój Uniwersyteckiego Centrum Badań Sportowo-Medycznych w Poznaniu”, dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/544750/2021/2022).

Kalendarz spotkań + filmy

Wprowadzenie do ANOVA

Termin: 06.03.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Barbara Więckowska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Wprowadzenie do regresji liniowej wielu zmiennych (regresja wieloraka, wieloczynnikowej)

Termin: 13.03.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Wprowadzenie do regresji logistycznej

Termin: 20.03.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

 

Wprowadzenie do analizy przeżycia i regresji Coxa

Termin: 03.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Barbara Więckowska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Regresja logistyczna porządkowa, różnice i podobieństwa pomiędzy algorytmami stosowanymi w oprogramowaniu: Stata, JMP, R, Python i Statistica

Termin: 10.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Michał Michalak, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Wprowadzenie do Metaanalizy

Termin: 17.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Michał Michalak, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Wprowadzenie do krzywych ROC

Termin: 24.04.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Zgodność i rzetelność skali – na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Termin: 08.05.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Barbara Więckowska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania