ISCBPL

Polityka prywatności

 1. Wprowadzenie

Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (PGN ISCB) zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki PGN ISCB gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe użytkowników.

 1. Gromadzenie danych osobowych

PGN ISCB gromadzi dane osobowe użytkowników na różne sposoby, w tym:

 • Kiedy użytkownicy rejestrują się na stronie internetowej PGN ISCB: PGN ISCB gromadzi takie dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 • Kiedy użytkownicy korzystają ze strony internetowej PGN ISCB: PGN ISCB gromadzi informacje o aktywności użytkowników na stronie internetowej, takie jak strony, które odwiedzają, czas spędzony na stronie oraz adresy IP.
 • Kiedy użytkownicy kontaktują się z PGN ISCB: PGN ISCB gromadzi dane osobowe użytkowników, które podają w wiadomościach e-mail lub podczas rozmów telefonicznych.
 1. Wykorzystywanie danych osobowych

PGN ISCB wykorzystuje dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • Do świadczenia usług: PGN ISCB wykorzystuje dane osobowe użytkowników do świadczenia im usług, takich jak wysyłanie newsletterów, udostępnianie dostępu do zasobów członkowskich i organizowanie konferencji.
 • Do ulepszania strony internetowej: PGN ISCB wykorzystuje dane osobowe użytkowników do ulepszania swojej strony internetowej i zapewniania użytkownikom lepszego doświadczenia.
 • Do komunikowania się z użytkownikami: PGN ISCB wykorzystuje dane osobowe użytkowników do komunikowania się z nimi w sprawie informacji o PGN ISCB, jej usługach i wydarzeniach.
 1. Ujawnianie danych osobowych

PGN ISCB nie ujawnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim bez zgody użytkownika. PGN ISCB może jednak ujawniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • Gdy jest to wymagane prawem: PGN ISCB może ujawniać dane osobowe użytkowników, gdy jest to wymagane prawem lub na mocy nakazu sądowego.
 • Aby chronić prawa PGN ISCB: PGN ISCB może ujawniać dane osobowe użytkowników w celu ochrony swoich praw lub praw innych osób.
 1. Bezpieczeństwo danych

PGN ISCB zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. PGN ISCB stosuje różne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników, w tym:

 • Stosowanie protokołu HTTPS: Strona internetowa PGN ISCB wykorzystuje protokół HTTPS do szyfrowania danych osobowych użytkowników podczas przesyłania.
 • Magazynowanie danych w bezpiecznych serwerach: Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bezpiecznych serwerach chronionych przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Ograniczanie dostępu do danych: Dostęp do danych osobowych użytkowników mają tylko upoważnieni pracownicy PGN ISCB, którzy potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy.
 1. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania. Użytkownicy mają również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu się przetwarzaniu swoich danych osobowych oraz przenoszenia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z PGN ISCB pod adresem iscb.plgroup@gmail.com.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

PGN ISCB może okresowo zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. O każdej zmianie PGN ISCB powiadomi użytkowników poprzez e-mail lub ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

 1. Kontakt

Jeśli użytkownicy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub swoich danych osobowych, mogą skontaktować się z PGN ISCB pod adresem iscb.plgroup@gmail.com.

 1. Dodatkowe informacje

Niniejsza Polityka Prywatności podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sądy polskie.